Cennik usług

Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.

Usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczenia pozostałych poradni są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej placówce medycznej Nazwa Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

Porady lekarskie, zaświadczenia, kopie kartotek

Pacjenci spoza naszej placówki medycznej

Porada lekarza poz

100 zł

Badanie kierowców

100 zł

USG jamy brzusznej

100 zł

Porada kardiologa

100 zł

USG serca

90 zł

Próba wysiłkowa

90 zł

Holter RR

90 zł

USG naczyń

90 zł

Porada lekarza chorób tarczycy

p. pierwszorazowa 100 zł

p. kolejna 70zł

Biopsja tarczycy

150 zł

Porada pulmunologiczna

p. pierwszorazowa ze spirometrią 100 zł

p. kolejna 60 zł

kserokopia

0,60 zł

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

6,60 zł

Polmed-Przychodnia Sp. z o.o.
Pocztowa 43
72-100 Goleniów

Utrzymanie strony internetowej: ENITEO