Deklaracje

Jednym z wymogów posiadanego przez POLMED-PRZYCHODNIA Sp. z o.o. kontraktu z NFZ na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej jest konieczność posiadania wypełnionych dokumentów przez pacjenta. Dzięki temu można leczyć się u lekarza rodzinnego oraz pielęgniarek, a koszty z tym związane pokrywa z naszych składek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem zapewnienia najlepszej i sprawnej obsługi najlepiej wypełnić te dokumenty już teraz, zanim będzie potrzebna nasza pomoc - skróci to formalności przed pierwszą wizytą. W pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację.

 

 1. Wypełnij deklaracje
  Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ), korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ (rodzinnego), pielęgniarki POZ (środowiskowa, rodzinna, położna i opieki długoterminowej) oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Prosimy skorzystać z załączonego czystego formularza:

  Wystarczy go wydrukować oraz wypełnić zgodnie z załączoną instrukcją NFZ. UWAGA!!! Prosimy pamiętć, żeby wypełnić wszystkie pola. W rubryce numeru karty ubezpieczenia zdrowotnego należy wpisać nr dowodu ubezpieczenia (patrz punkt nr 2). Za pacjenta niepełnoletniego deklarację mogą wypełnić rodzice. Zwracamy uwagę by nie zapomnieć podpisać się w zaznaczonych miejscach! Informacje na temat dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowtne znajdują się na stronie Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ http://www.nfz-szczecin.pl/

 2. Dostarczenie kompletu dokumentów
  Wypełnioną deklarację wraz z dowodem ubezpieczenia zdrowotnego lub jego kopią prosimy najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny/opiekuna ewentualnie pocztą. W przypadku przesyłki listowej prosimy o dołączenie kserokopii aktualnego dowodu ubezpieczenia z podpisaną przez pacjanta adnotacją "Za zgodność z oryginałem".

  Po sprawdzeniu poprawności kompletu dokumentów pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów NZOZ POLMED-PRZYCHODNIA Sp.zo.o.

  Prosimy uprzejmie by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli pacjent posiada uprawnienia specjalne  (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy itp.).
   

Polmed-Przychodnia Sp. z o.o.
Pocztowa 43
72-100 Goleniów

Utrzymanie strony internetowej: ENITEO