Opieka koordynowana POZ

W ramach opieki diabetologicznej sprawowanej w poz. oferujemy wybranym pacjentom bezpłatnie
1. Poszerzony pakiet badań laboratoryjnych.
2. Usg. Doppler tętnic i żył kończyn dolnych.
3. Konsultację diabetologiczną.
4. Konsultację dietetyczną.

W ramach opieki kardiologicznej sprawowanej w poz. oferujemy wybranym pacjentom bezpłatnie:
1. Poszerzony pakiet badań laboratoryjnych.
2. Usg. serca.
3.Holter EKG, holter RR.
4. Konsultację dietetyczną. 

W ramach opieki pulmonologicznej sprawowanej w poz oferujemy wybranym pacjentom bezpłatnie:

1. Badanie spirometryczne.

2.Konsultację pulmonologiczną.

Rejestracja telefoniczna

91 419 15 05

Adres przychodni

Pocztowa 43, 72-100 Goleniów